اخبار و کنفرانس ها

درباره انجمن علمی کامپوزیت ایران

امروزه كامپوزيت یكی از شاخه‌های جديد و پيشرفته علمی در دنيا محسوب شده و به سرعت در حال رشد و پيشرفت مي‌باشد. با توجه به رشد روزافزون اين علم و كاربرد بسيار زياد آن در صنعت و سودآوری بالای آن از لحاظ اقتصادی، ضروری بود انجمنی در ايران تشكيل شود تا مركزی برای كارهای علمی در اين حوزه باشد.
امروزه تعداد زيادی از اساتيد و محققان كشور مشغول به تحقيق و پژوهش در اين حوزه بوده و صنايع مرتبط، نيازمند بهره گيری از اين تحقيقات ميباشند. لازم به ذكر است هم اكنون انجمنی صنفی به نام انجمن صنايع كامپوزيت ايران وجود دارد كه در وزارت كشور ثبت شده و اعضای آن مديران عامل شركت های مرتبط با صنعت كامپوزيت و صنعتگران اين حوزه می باشند. لكن لازم بود انجمنی علمی تأسيس گردد تا به شناخت اولويت های اين رشته پرداخته و تحقيقات را اولويت بندی و هدفمند و همسو سازد. لذا اعضای اين انجمن يعنی “انجمن علمی كامپوزيت ايران” علاوه بر فعالان صنعت كامپوزيت عمدتا از اساتيد دانشگاهی، محققان و دانشجويان خواهند بود. تشكيل اين انجمن به رشد تحقيقات و همسوسازی پژوهش ها در اين حوزه، انتشار يك مجله علمی پژ ...

اهداف انجمن علمی كامپوزيت ايران

لیست اهداف انجمن علمی كامپوزيت ايران

 • گسترش، پيشبرد و ارتقای علمی كامپوزيت و توسعه كيفی نيروهای متخصص
 • بهبود بخشيدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمينه های كامپوزيت های پليمری، سراميكی، فلزی و نانو كامپوزيت ها
 • همكاری با ارگان های ذيربط جهت تدوين استانداردهای مورد نياز صنعت كامپوزيت
 • همكاری با دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتی در برگزاری كنگره های ملی و بين المللی كامپوزيت
 • ايجاد ارتباط با انجمن های علمی و فنی داخل و خارج كشور
 • انتشار كتب و نشريات علمی در زمينه علوم و فناوری كامپوزيت
 • كمك به افزايش دانش و تجربه اشخاص مرتبط و فعال در صنعت كامپوزيت
 • ايجاد همكاری بيشتر بين دانشگاه و صنايع جهت رفع تنگناهای موجود
 • شناساندن كامپوزيت در سطح جامعه و صنعت
 • ايجاد بانك اطلاعاتی در زمينه فعاليت های صنعت كامپوزيت
 • كاريابی و راهنمايی شغلی برای متخصصين ذيربط
 • حفظ حقوق صنفی و شئون اجتماعی متخصصين صنعت كامپوزيت ايران