نشريه علوم و فناوری کامپوزيت

يكی از وظايف و فعاليت های اصلی انجمن های علمی چاپ و انتشار مجلات تخصصی است. از ابتدای تاسيس انجمن علمی كامپوزيت ايران، تلاش شد تا مجله ای علمی پژوهشی در اين زمينه راه اندازی تا بتواند خلاء موجود را پوشش دهد و محلی باشد كه محققين كشورمان بتوانند دستاوردهای خود را در آن منتشر نمايند. خوشبختانه با تلاش های انجام شده و مجوز اخذ شده از كميسيون نشريات وزارت علوم، تحقيقات و فناوری اين مهم محقق شد و اينک نشريه علوم و فناوری کامپوزيت با همكاری دانشگاه علم و صنعت ايران و قطب علمی مكانيك جامدات تجربی آن دانشگاه راه اندازی شده است. هدف از انتشار نشريه علوم و فناوری کامپوزيت، انعکاس يافته های پژوهشی متخصصان دانشگاهی و صنعتی کشور به مخاطبان خود در حوزه مواد و سازه های کامپوزيتی می باشد. جهت اطلاعات بيشتر به سايت تخصصی اين نشريه به نشانی http://jstc.iust.ac.ir مراجعه شود.