English
اطلاعات تماس
 
تلفن: 77491206 -021
نمابر: 77491206 -021
آدرس دبیرخانه: تهران: نارمك،دانشگاه علم و صنعت ايران، انجمن علمي كامپوزيت ايران، صندوق پستي 16845/188 ايميل: info@irancsa.ir
پست الکترونیکی: m.beheshty@ippi.ac.ir
کد پستی: 1684613114
مشاهده خبر
ساخت کامپوزیت جایگزین استخوان‌ در دانشگاه امیرکبیر

پژوهشگران دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر موفق به ارائه کامپوزیتی جهت کاربرد در مهندسی بافت استخوان شدند.

به گزارش ایسنا، بهناز نارویی مجری طرح با بیان اینکه این مطالعات با هدف تولید بیومواد کامپوزیتی برای کاربرد در جایگزین‌های بافت سخت اجرایی شده است، گفت: بتا تری کلسیم فسفات یکی از ترکیبات مهم کلسیم فسفات است که به عنوان جایگزین استخوان استفاده می‌شود.

وی به جزئیات این پروژه تحقیقاتی اشاره کرد و گفت: برای این منظور از بتاتری کلسیم فسفات استفاده شد ولی به دلیل ضعیف بودن استحکام مکانیکی و توانایی ضعیف آن در القای تشکیل کلسیم فسفات، این ماده با شیشه‌ زیست فعال حاوی نقره ترکیب شد.

نارویی با بیان اینکه شیشه زیست فعال با مقادیر 0،0.25،0.5،1 درصد مولی نقره به روش سل- ژل و پودر بتاتری کلسیم فسفات به روش حالت جامد تولید شد، ادامه داد: پودر بتا تری کلسیم فسفات تهیه شده با درصدهای وزنی مختلف شیشه زیست فعال حاوی نقره ترکیب شد و خواص مکانیکی کامپوزیت های به دست امده مورد ارزیابی قرار گرفت، کامپوزیت با حداکثر استحکام مکانیکی به عنوان کامپوزیت بهینه انتخاب شد . بررسی خواص نمونه بهینه نشان داد که این کامپوزیت می تواند جایگزین مناسبی برای استخوان‌های آسیب دیده بدن باشد.

مجری طرح آنتی باکتریال بودن را از مزایای این کامپوزیت نام برد و خاطر نشان کرد: نتایج تست‌های آزمایشگاهی این مطالعات تایید کردند که کامپوزیت تولید شده علاوه بر خاصیت آنتی باکتریال مطلوب، امکان تشکیل آپاتیت را پس از مدتی غوطه وری در محلول SBFفراهم کرده است و در نتیجه فعالیت زیستی مطلوبی در محیط in vitro نشان داده است.

نارویی باتاکید بر اینکه به دلیل دشواری دستیابی به استحکام مکانیکی مطلوب مطالعات در زمینه ساخت جایگزین های استخوان متراکم محدود می باشد، اضافه کرد: کامپوزیت تولید شده می تواند جایگزین مناسبی برای استخوان های متراکم آسیب دیده به شمار رود.

این پروژه با راهنمایی دکتر فتح الله مضطرزداه و با مشاوره دکتر نظافتی انجام شده است.

منبع: ايسنا
نویسنده خبر: عليرضا مكي پور (متخصص كامپوزيت)
تاریخ انتشار: 1394/03/30 - 8:47
شناسنامه انجمن

انجمن علمي كامپوزيت ايران به منظور گسترش، پيشبرد و ارتقاي علمي و توسعه كيفي نيروهاي متخصص و بهبود بخشيدن به امور آموزشي و پژوهشي در زمينه‌هاي كامپوزيت­هاي پليمري، سراميكي، فلزي و نانوكامپوزيت­ها، و با مجوز اخذ شده از كميسيون انجمن­هاي علمي معاونت پژوهشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري تشكيل ‌گرديده است.

شماره ثبت انجمن: 29195

شناسه ملي انجمن: 10320766111