راهنمای پرداخت هزینه عضویت در انجمن علمی کامپوزیت ایران

متقاضی محترم
بمنظور پرداخت هزینه عضویت در انجمن علمی کامپوزیت ایران، میتوانید به یکی از روشهای زیر اقدام نمایید
استفاده اپلیکیشنهای بانکداری موبایل (Mobile Banking و ثبت حوالہ پایا. مراجعه به سایت بانکداری اینترنتی بانک خود و اقدام برای ثبت و انتقال وجه به صورت پایا
مراجعه به یکی از دستگاههای خودپرداز و اقدام برای انتقال وجه به شماره شبا و سایر دادههای مربوطه ذیل،
شماره حساب: ۱۱۴۴۱۰۸۹۶
شماره شبا IR440180000000000114410896
به نام انجمن علمی کامپوزیت ایران نزد بانک تجارت
بابت عضویت در انجمن علمی کامپوزیت ایران
در نهایت رسید انتقال وجه به نام متقاضی که حاوی شماره و تاریخ حواله بانکی است را با استفاده از ایمیل شخصی خود به آدرس ایمیل zeinedini@gmail.com ارسال نماید گواهینامه عضویت حداکثر پس از ده روز کاری به همان آدرس ایمیل شخصی شما ارسال میشود.

تعرفه (ریال)سمت نوع عضویت 
500/000کارشناسیعضو حقیقی
1/000/000دانشجویان  وفارغ التحصیلان ارشد و دکتریعضو حقیقی
1/500/000اساتید دانشگاهعضو حقیقی
500/000تکنسین هاعضو حقیقی
5/000/000شرکت ها و صنایع مرتبطعضو حقوقی
img